Publicații

Monografii:

Moraru T., Darciuc V., Grosu V., Moraru I. Intoxicațiile acute cu cardiotoxice (etiopatogenie, clinică, diagnostic, tratament). Chișinău 2003. 170 pag.

Ghiduri:

Ghicavîi V., Sârbu S., Bacinschi N., Darciuc V., Șcerbatiuc D. Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice. Ghid. Chișinău 1997. 394 pag.

Lucrări metodico-didactice:

Ghicavîi V., Bacinschi N., Balan N., Guțu N., Darciuc V. Farmacologie. Teste de autoevaluare. Centrul Editorial poligrafic al USMF “N.Testemiţanu”, Medicina, 2001.

Darciuc V., Moraru T. și coaut. Excreția medicamentelor și factorii ce influențează acțiunea acestora. Material științifico-didactico-practic. Chișinău 1996. 29 pag.

Moraru T. și coaut. Intoxicațiile acute cu ciuperci. Diagnostic, tablou clinic, tratament intensiv. Recomandare metodică. Chișinău 1995. 10 pag.
Moraru T., Darciuc V. și coaut. Intoxicațiile acute cu clofelină. Farmacodinamia, farmacocinetica, tablou clinic, diagnostic, tratament intensiv. Recomandare metodică. Chișinău 1995. 10 pag.

Articole în reviste științifice naționale:

Darciuc V.V., Gonciar E.V., Moraru T.F. Farmacologia clinică a medicației antimicotice folosită în practica stomatologică și opțiuni noi în farmacoterapia rațională a candidozei orale. Revista farmaceutică a Moldovei, Nr.3-4 2008, pag.39-47.
Moraru T., Darciuc V. Particularităţile utilizării adrenomimeticelor în tratamentul insuficienței cardiace acute și cronice la pacienții de profil chirurgical. Analele Ștințifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”, Ediția V, Volumul 1, Chișinău 2004, pag.247-256.

Teze ale comunicărilor științifice:

Darciuc V., Moraru T., Darciuc R. Genetic CYP2C19 polymorphism and efficiency of clopidogrel therapy. Sesiunea a XIX-a a Uniunii Medicale Balcanice și al II-lea Congres în Medicina de Urgență din Republica Moldova. Materialele congresului, Chișinău 2013.
Darciuc V., Moraru T., Darciuc R. Rational pharmacotherapy with beta-blockers and genetic polymorphism of CYP2D6. Sesiunea a XIX-a a Uniunii Medicale Balcanice și al II-lea Congres în Medicina de Urgență din Republica Moldova. Materialele congresului, Chișinău 2013.