Colaborare internaţională

  • Evaluarea laboratoarelor farmacocinetic și farmacodinamic al uzinei Medical Union Pharmaceuticals, Egipt, mai 2011.
  • Spitalul Clinic de Urgență „Dimitrie Gerota”, București.
  • Universitatea de Medicină și Farmacie “G. T. Popa” Iași, Catedra de farmacologie și toxicologie.